q   q

Povijest veterinarske stanice Remetinec odgovara odgovara, gotovo bismo mogli reći, i sličnim stanicama u državi. U skladu sa tadašnjim zakonskim aktima, ali i potrebama stočarskog proizvodnog sektora, Veterinarska stanica Remetinec osnovana je rješenjem Narodnog odbora općine Remetinec broj 2095/1955 od 08.12.1955. godine. Rješenjem Skupštine općine Remetinec broj 03-8236/1-1963 od 27.11.1964. godine Stanica nastavlja rad kao samostalna ustanova, organizirana po načelima društvenog upravljanja. Ekonomskim i sociološkim promjenama krajem prošlog stoljeća, veterinarska stanica posluje kao trgovačko društvo.

 

Danas u sklopu Veterinarske Stanice Remetinec djeluje 4 ambulante, koje se nalaze u Brezovici (kao i Uprava), Lučkom, Odri i Remetincu, kao i veterinarska ljekarna  u Lučkom. Za Remetinec i Lučko možemo reći da su praktički predgrađa Grada Zagreba. Sjedište Veterinarske Stanice je u Brezovici, Brezovička cesta 105, u blizini poznatog dvorca Brezovica.

Ciljevi Veterinarske stanice Remetinec su svakodnevna briga o vašim životinjama i sa stočarskog i sa društvenog stajališta. Kako bimo to lakše postigli i kako bi lakše našli zajednički jezik sa vašim životinjama i sa Vama, trenutno zapošljavamo 30-ak zaposlenih veterinara i veterinarskih tehničara.

 
Naziv: VETERINARSKA STANICA REMETINEC d.o.o.
Sjedište: BREZOVICA, Brezovička cesta 105
Banka i broj računa: Zagrebačka banka, 2360000-1101553840
Direktor: ROBERT KANI dr.vet.med.
 

Veterinarska stanica Remetinec d.o.o. javno objavljuje sljedeće akte:

1. Mini antikorupcijski plan za provođenje antikorupcijskog programa u 2013. godini
(pdf dokument, ažurirano: 11.9.2013)

2. Sponzorstva / donacije u 2012. godini
(pdf dokument, ažurirano: 11.9.2013)