Uprava:
Brezovička cesta 105, Brezovica
Telefon: +385 (1) 6538 723, +385 (1) 6538 381
Fax: +385 (1) 6538 723
e-mail: vsr@vsr.hr
e-mail: direktor@vsr.hr

Ambulanta Brezovica
Brezovička cesta 105, Brezovica
Telefon: +385 (1)6537-181
e-mail: brezovica@vsr.hr
Radni dani: od 7h do 17h
Subota: od 7h do 13h
Nedjelja: od 8h do 13h
CENTRALNO DEŽURSTVO od 15.00 do 06.00 sati za područje svih ambulanti

Ambulanta Lučko i veterinarska ljekarna
Puškarićeva 120, Lučko
Telefon: +385 (1)6530-700
e-mail: lucko@vsr.hr
e-mail: ljekarna@vsr.hr
Radni dani: od 7h do 19h
Subota: od 7h do 14h
Nedjelja: od 8h do 12h

Ambulanta Odra
Odranska 99
Telefon: +385 (1)6261 -115
e-mail: odra@vsr.hr
Radni  dani: od 7h do 18h
Subota: od 7h do 14h
Nedjelja: od 8h do 12h
privremeno zatvorena - radi preuređenja

Specijalistička ambulanta za male životinje Remetinec
Karlovačka cesta 5, Zagreb
Telefon: +385 (1)6140-010
e-mail: ambulanta@vsr.hr
Radni dani: od 8h do 19h
Subota: od 8h do 13h
Nedjelja: od 8h do 11h

 

 

 

E-mail lista